Roman p.b.m.

voor werkkleding en werkschoenen

Arbobesluit H.7

Periodieke / jaarlijkse inspectie valbeveiliging

Volgens het Arbobesluit H. 7 moeten Valbeveiligingsvoorzieningen periodiek geïnspecteerd en onderhouden te worden. Voor de meeste persoonlijke valbeveiligingssystemen geldt dat ze minstens één keer per jaar geïnspecteerd dienen te worden.

De reden hiervoor is eenvoudig. Valbeveiligingsvoorzieningen worden voortdurend blootgesteld aan weersinvloeden, slijtage, vandalisme en/of veroudering waardoor deze wellicht niet meer goed functioneren. 

Omdat u als werkgever verantwoordelijk bent voor de in gebruik zijnde voorzieningen, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ontstaan letsel.

Om te voorkomen dat er twijfel ontstaat over uw objectiviteit kunnen wij u ontlasten van deze taak. Wij fabriceren of installeren geen valbeveiligingsproducten. Wel hebben wij jarenlange ervaring in en om het gebruik en de regelgeving, wij zijn gecertificeerd, en wij vragen er een acceptabele vergoeding voor.

U ontvangt van ons een certificaat en de veilig bevonden valbeveiligingsvoorzieningen worden voorzien van een duidelijke identificatie. Wij registeren alle inspecties en wij informeren u tijdig voor een nieuwe afspraak. Laat uw zorg onze zorg zijn.


Als standaard jaarkleuren hanteren wij het
IMO systeem. (Hijs en hef)

Bruin : 

 

2010

2016

2022

Blauw 

 

2011

2017

2023

Geel :  

2012

2018

2024

Rood :  

 

2013

2019

2025

Zwart : 

 

2014

2020

2026

Groen : 

 

2015

2021

etc.

 


Voor uitgebreide info kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Deken Brantsstraat 14

NL-5711 AH Someren

arnold@roman.nl
06-23 497 712