Roman p.b.m.

voor werkkleding en werkschoenen

Veiigheidsnormen voor werkhandschoenen

We kennen vele normen hiervoor. De meest voorkomende zijn:

EN 420 - algemene eisen

Deze norm bepaalt alles over de maat - afwerking - veiligheid gebruikte materialen etc. Daaronder liggen de andere normen.

EN 374 - chemiecaliën en micro-organismen.

EN 388 - mechanische eigenschappen

EN 407 - thermische gevaren hitte en vuur

EN 511 - koude eigenschappen


We kennen 3 Categorieën handschoenen.

Cat. 1     Eenvoudige handschoenen met minimale bescherming. De leverancier geeft aan waar hij de handschoen geschikt voor vind. 

Cat. 2.    Deze handschoenen bieden bescherming tegen middelzware risico's. Moet aan bepaalde normen voldoen.

Cat. 3     Handschoenen van complex ontwerp: Deze handschoenen bieden de hoogste graad van bescherming en zijn bestemd ter voorkoming van dodelijke risico's of risico's die ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. 

Voor de categorieën 2 en 3 moet de leverancier EG-type onderzoek laten doen. Zodat hij de kwaliteit zeker kan stellen. Dit moet worden verricht door een erkende certificerende instantie. 


chemiecaliën en micro-organismen.

penetratie3 t/m 1
doorbraaktijd / premeatie? of 1 t/m 6
bestendigheids tabel zie hieronderminimaal 3 lees tekensmechanische eigenschappen (aangepaste norm 2016)

Info van OXXA handschoenen hierover. Click voor pdf.

Slijtvastheid0 t/m 4
Snijweerstand oudX
Scheurbestendigheid0 t/m 4
Perforatieweerstand0 t/m 4
Snijweerstand nieuwA t/m F


thermische gevaren hitte en vuur

X = niet getest

Brandgedrag ontvlambaarheid0 t/m 4
Contact hitte0 t/m 4
Convectie hitte (geleiding)0 t/m 4
Stralings hitte0 t/m 4
Kleine spatten gesmolten metaal0 t/m 4
Grote hoeveelheden gesmolten metaal0 t/m 4


koude eigenschappen


Weerstand geleidings koude0 t/m 4
Weerstand contact koude0 t/m 4
Doordringbaarheid water0 t/m 1

Deken Brantsstraat 14

NL-5711 AH Someren

arnold@roman.nl
06-23 497 712